Insights

Test je AE protocol voor social media met onze checklist!

Social media is tegenwoordig, afhankelijk van het doel van een campagne, misschien wel het belangrijkste marketingkanaal voor bedrijven om hun doelgroepen te bereiken. Vanwege de strikte wet- en regelgeving kunnen farmaceutische bedrijven helaas niet zomaar kiezen voor de inzet van deze kanalen. Zaken als bijwerkingen moet je namelijk tijdig melden. Waarom een protocol onmisbaar is en op welke zaken je moet letten, leggen we uit in dit artikel + checklist.

Is jouw AE-monitoring op orde? Controleer het met behulp van onze checklist!

Tot enkele jaren geleden werd de inzet van social media voor marketingdoeleinden vaak afgeraden door compliance/legal medewerkers. Het openbare- en deelbare karakter van de kanalen maakt het moeilijk om te monitoren en accuraat te handelen bij opmerkingen die actie vereisen.
Zonde, want kanalen als Facebook, Twitter en Instagram zijn buitengewoon effectief om patiënten of artsen te bereiken. Niet zo vreemd, aangezien 93% van de Nederlanders boven de 15 jaar actief is op social media en hier dagelijks gemiddeld 98 minuten besteedt! Voor marketingdoeleinden zet je social media bijvoorbeeld in voor patient-awareness-campagnes of voor leadgeneratie van HCPs.

Waarom is AE-monitoring in social media van belang?

Farmaceuten zijn wettelijk verplicht om bij Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb melding te maken van bijwerkingen. Als dit niet wordt nageleefd, kan dit resulteren in boetes en juridische stappen. Daarnaast kan het leiden tot ernstige reputatieschade. Als een patiënt op een van de socialmediakanalen een bericht plaatst waarin een bijwerking wordt gemeld, moet er adequaat gehandeld worden. 

Net als bij andere organisaties, is ook bij farmaceuten betrokkenheid op andere berichten van belang. Hoe je reageert op berichten is namelijk van directe invloed op het imago van de organisatie. Reacties van patiënten kunnen meerdere mensen bereiken. De juiste reactie vanuit jouw organisatie kan een negatieve ervaring juist ombuigen tot een positieve ervaring!

Hoe groot zijn de risico’s van social media?

Compliance en risk management zitten diep geworteld in de farmaceutische industrie. Dit is noodzakelijk omdat je de risico’s zo klein mogelijk wilt houden. Voor social media zijn deze risico’s minimaal, mits je gebruik maakt van de juiste monitoring, webcare- en AE-protocollen. In de praktijk gaat namelijk slechts een paar procent van de reacties die patiënten onder een bericht plaatsen over bijwerkingen. De aanname dat er veel nieuwe bijwerkingen worden gemeld via social media is dus ongegrond.
De protocollen moeten wel goed in elkaar zitten. Hierin zijn de verantwoordelijkheden en processen vastgelegd. Het kan gebeuren dat protocollen niet up-to-date blijven, door personeelswisselingen bijvoorbeeld, of als men vergeet de nieuwe kanalen toe te voegen.

Loop dus geen onnodig risico, Download de checklist (opt-in) en deel hem met je collega’s.

Source: Social media use figures from Newcom research.


image image image