Insights

Patiënten bereiken via social media? Niet zonder een webcare- en AE-protocol!

Een belangrijke succesfactor binnen een socialmediacampagne voor patiënten is een overzichtelijk, uitgebreid en goed ingezet webcare- en adverse-events-protocol (AE-protocol).

Introductie

Een protocol is een document waarin beschreven staat hoe er moet worden gehandeld in bepaalde situaties. Het geeft de garantie dat alles in deze situaties volgens de afgesproken regels verloopt.

Een webcare- en AE-protocol binnen Life Sciences & Health heeft bijvoorbeeld betrekking op hoe er moet worden omgegaan met de reacties op de socialmediakanalen van een bedrijf in de Life Sciences & Health-sector. Op welke manier moet een community manager bijvoorbeeld een bijwerking melden? Welke gegevens heeft de afdeling ‘Bijwerkingen’ allemaal nodig? En hoe wordt er gereageerd op comments vanuit een patiëntencommunity?

Door het hanteren van een helder protocol is het voor iedereen binnen de organisatie en een eventuele externe partij (zoals een onlinemarketingbureau) duidelijk wat hun rollen zijn in bepaalde situaties. Op deze manier kan een Life Sciences & Health-organisatie controle krijgen over haar socialmediakanalen en daarmee grip op haar reputatie. Het webcare- en AE-protocol bestaat onder andere uit de volgende onderdelen:

Regels en voorschriften

In de regels en voorschriften staat precies beschreven wat de organisatie als passend gedrag ervaart van medewerkers of externe krachten die de community beheren. Hierbij kan worden gedacht aan het beperken van het uiten van meningen of het te snel trekken van conclusies, maar ook aan de mate van formaliteit en persoonlijkheid in de communicatie.

Rollen en verantwoordelijkheden

In het onderdeel ‘Rollen en verantwoordelijkheden’ staan specifieke taken onderverdeeld. Wie beantwoordt bijvoorbeeld reacties, wie plaatst de nieuwe content, wie stuurt de vermeldingen AEs door en wie geeft feedback op de voorgestelde reacties? Wanneer iedereen weet wat hij of zij moet doen, kunnen taken snel worden opgepakt.

Potentiële juridische risico’s

Een protocol moet duidelijke richtlijnen bevatten met betrekking tot juridische risico’s. Binnen de farmaceutische sector spelen de code voor Publieksreclame voor Geneesmiddelen (CPG), de code reclame voor Medische Zelfzorg Hulpmiddelen (CMH) en alle andere internationale wet- en regelgeving hierin een grote rol. Het is belangrijk dat alle medewerkers op de hoogte zijn van deze wet- en regelgeving, zodat onnodige risico’s kunnen worden voorkomen.

Interesse?

Meer weten over het AE-protocol? Wij kunnen er één-op-één meer over vertellen, en daarbij specifieke informatie geven. Neem gerust contact met ons op.

Lees meer over het online bereiken van patiënten

Drie tips bij het formuleren van patiëntendoelgroepen voor een socialmediacampagne

Er zijn veel verschillende aandoeningen, en dus veel verschillende patiënten. De ene patiëntendoelgroep is de andere niet. Daarom is het belangrijk om dit voor aanvang van een campagne goed te beschrijven en voor ogen te hebben. In deze blog delen we drie tips bij het formuleren van doelgroepen voor je socialmedia(-advertising)campagne.

LEES MEER
image image image