Insights

Patient engagement ten tijde van COVID-19: waarom is het belangrijk?

Volgens experts is de kans reëel dat er begin 2021 een COVID-19-vaccin gereed is. Daardoor staan we misschien wel aan de vooravond van de grootste patient-engagementcampagne ooit. Een substantieel deel van de bevolking heeft namelijk twijfels over het nut, de effectiviteit en de veiligheid van een mogelijk COVID-19-vaccin. Dit is problematisch, want vaccinatie werkt alleen als een groot deel van de bevolking wordt gevaccineerd. Hoewel weerstand tegen vaccinatie van alle tijden is, ligt het toekomstige COVID-19-vaccin onder een extra vergrootglas. Het is daarom van groot belang dat overheden van landen over de hele wereld draagvlak creëren voor het vaccin. Patient engagement zal hierin een zeer grote rol spelen.

Wat is patient engagement?

Patient engagement is een brede term dat gaat over het zoveel mogelijk betrekken van de patiënt bij zijn eigen gezondheidszorg. Interactie en communicatie tussen de patiënt en zorgverlener staat hierbij centraal. Vanuit de kant van de zorgverlener betekent dit dat hij de patiënt informeert over bijvoorbeeld (nieuwe) behandelingsopties, zijn kennis deelt en constant de dialoog aangaat met de patiënt. Patiënten zijn hierdoor actief betrokken bij het maken van beslissingen betreffende hun eigen gezondheid. 

Waarom is patient engagement belangrijk?

Volgens de WHO is patient engagement een cruciaal onderdeel van patiëntveiligheid en kwaliteitverbetering van de zorg over de hele wereld. Betrokken patiënten gaan vaker het gesprek aan met een zorgverlener om verbeteringen of aanpassingen van de geboden zorg te bespreken. Dit versterkt de relatie tussen patiënt en zorgverlener, waardoor patiënten meer toegang hebben tot de juiste medische informatie. Dit is belangrijk, want ondanks dat de afstand tussen patiënten en zorgverleners in dit digitale tijdperk kleiner is geworden, zijn er veel online kanalen waarop een patiënt (verkeerde) informatie tot zich kan nemen. De weerstand tegen een mogelijk COVID-19-vaccin is hier een voorbeeld van. Sommige tegenstanders van vaccinatie gebruiken social media om de publieke opinie beïnvloeden.

Voordelen van patient engagement

Sommige mensen vinden dat patiënten domweg altijd het advies van zorgverleners blind moeten opvolgen. Medische professionals zijn immers experts. Maar meerdere onderzoeken tonen aan dat patient engagement verschillende voordelen biedt. Om te beginnen leiden betrokken patiënten tot betere behandelresultaten. Dit komt doordat een zij eerder bereid zijn om hun eigen gedrag en levensstijl aan te passen ter ondersteuning van hun behandeling. Daarnaast hebben ze meer kennis van hun eigen aandoeningen en de stappen die ze moeten nemen om deze te behandelen. Zorgverleners zijn hierdoor in staat problemen beter en sneller te diagnosticeren en te behandelen. Deze verbetering in de kwaliteit en veiligheid van de zorg heeft niet alleen voordelen voor patiënten. Patiënten die gelukkig zijn met de zorg die hen geboden wordt, blijven over het algemeen langer vasthouden aan hun huidige zorgverlener of behandeling. Voor zorgverleners en producenten van geneesmiddelen betekenen tevreden patiënten meer inkomsten.

image image image