image image

Oplossingen

Medical writing

De werelden van medical en de snelle reclamejongens liggen ver uit elkaar. Maar ook farmaceutische bedrijven en medisch producenten willen hun producten of behandelingen onder de aandacht brengen bij hun doelgroep. Aangezien healthcare professionals weinig tijd hebben en overspoeld worden met informatie, is het belangrijk dat de content die jij aanbiedt aantrekkelijk is en daadwerkelijk van toegevoegde waarde is. 

Medical copywriting is, het op een behapbare manier aanbieden van informatieve, medische content aan de healthcare professionals. Dit kunnen nieuwe ontwikkelingen zijn binnen het vakgebied, maar ook inhoudelijke informatie over een indicatie of behandeling ervan. Zo beantwoordt je de informatiebehoefte van de HCP en vergroot je interactie met jouw organisatie, product of behandeling. Het is tevens de manier om healthcare professionals aan te zetten tot een bepaalde actie zoals een download, aanmaken van een account, nieuwsbrief aanmelding, brochure aanvraag of aanmelding voor een webinar.

 

Waarom Medical Writing?

Medische content is een essentieel onderdeel van digital marketing in de Life, Sciences & Health industrie. Door het aanbieden en onderhouden van medische content kan informatie worden overgedragen aan de healthcare professional in de verschillende fases van de customer journey. Ook draagt de content bij aan de vindbaarheid in zoekmachines zoals Google en de online profilering van een organisatie of product op een website of via social media. Met de content kan een HCP zich informeren en kan hij keuzes maken over het wel of niet voorschrijven van een behandeling. Ook kan de informatie een gesprek op gang brengen tussen HCPs in een online of offline omgeving. De content blijft online staan en is daardoor duurzaam, mits het relevant is en up to date gehouden wordt.

Unieke combinatie van medische kennis en marketing 

Content schrijven voor HCPs vraagt om een specialistische medische achtergrond. Alleen zo is een copywriter in staat content te ontwikkelen die aansluit op de informatiebehoefte van de healthcare professional. 

De uitdaging van de pharma- en medical device marketeers is dat de content die verspreid wordt prikkelend is, maar tegelijkertijd het juiste medische niveau heeft. Een niet-medisch contentmarketingbureau is niet in staat deze content zo te schrijven dat het de HCP aanspreekt en daadwerkelijk waarde toevoegt. Dit is simpelweg omdat de contentmarketeers die daar werken niet over de medische kennis beschikken. 

Een medical writer heeft specialistische medische kennis in combinatie met kennis van marketing  om de benodigde content te schrijven. Medical Digitals heeft medical copywriters in dienst met kennis van verschillende medische vakgebieden. Bovendien zijn zij intern getraind in marketingtechnisch schrijven. Hierdoor zijn ze in staat om doeltreffende content te creëren over (soms zware) medische onderwerpen.

7 valkuilen bij medische contentcreatie

Wat kenmerkt een goede medical copywriter?

Een goede medical copywriter is op de hoogte van de ontwikkelingen in een specifiek vakgebied. Hij is in staat om zelf onderzoek te doen en weet betrouwbare wetenschappelijke informatiebronnen te vinden die hij nodig heeft voor contentcreatie. Hij begrijpt de wetenschappelijke en soms technische informatie en weet deze om te zetten tot goede, pakkende, medische content. De verzamelde bronnen worden verwerkt en hiernaar wordt, op de juiste manier, gerefereerd. Daarnaast kan een goede medical writer het ontwikkelde verhaal ook nog laten aansluiten op het doel dat de farmaceut of medisch producent ermee heeft.

Medische content voor healthcare professionals

Medical content voor healthcare professionals kan op verschillende manieren gedeeld worden. Denk hierbij aan een (approved) e-mail, privé LinkedIn-groep, een downloadable whitepaper of gated website. Een gated website, ook wel een pro-platform, is een behandelarenplatform waarop een arts kan inloggen met zijn BIG-nummer. Daarnaast kan content worden geschreven, met als doel een betere positie in Google te verwerven, en worden gepubliceerd op openbare websites. In dat geval dient rekening gehouden te worden met de wet en regelgeving rondom de promotie van geneesmiddelen.

Medische content voor patiënten

Ook kan medische content geschreven worden voor patiënten of de familie van een patiënt. De content kan gepubliceerd worden op een gated patiëntenplatform, waarop de patiënt kan inloggen met een door de farmaceut verstrekt wachtwoord. Maar medische content over bijvoorbeeld behandelopties kan ook openbaar worden gepubliceerd  Op een openbaar platform geldt ook de wet en regelgeving rondom de promotie van geneesmiddelen. Deze content zal daarom altijd objectief zijn en verschillende behandelmethodes moeten omschrijven. In het geval van productinformatie kan het slechts bijsluiter informatie bevatten.

Medische content voor verschillende online kanalen en middelen

Een goede medical writer kan medische content ontwikkelen voor verschillende kanalenen en middelen. Denk daarbij aan:

  • Website teksten,
  • Blogs,
  • White papers,
  • Webinars,
  • Video (YouTube),
  • Brochures,
  • Social media berichten voor: LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat),
  • Kennisportals,
  • Nieuwsbrief,
  • Marketing (approved) email.

Stijl en storytelling

Bij medical writing staat de inhoud van de content voorop, maar is ook zeker de stijl van belang. De content moet in een consistente stijl geschreven worden die past bij de opdrachtgever en de boodschap. Daarnaast dient de medische content een aantrekkelijke tone of voice te hebben. Dit bevordert de leesbaarheid. Ook de lengte is van belang. Het moet de boodschap goed overbrengen, niet te summier maar ook niet te uitgebreid zijn. Informatief en betrouwbaar maar tegelijkertijd marketingtechnisch en de lezer aanzetten tot een bepaalde actie.

Storytelling is een krachtig middel om de boodschap over te brengen en ervoor te zorgen dat het de lezer bijblijft. belangrijke informatie wordt gecommuniceerd door te lezer mee te nemen in een interessant verhaal. Bij medische storytelling kun je denken aan de inzet van succesverhalen en praktijkervaringen van healthcare professionals. 

Copywriting

Naast medical writers heeft Medical Digitals ook copywriters in dienst. Een copywriter is letterlijk een tekstschrijver, maar we bedoelen er een specifiek soort schrijver mee: iemand die teksten levert die (direct of indirect) iets moeten aanprijzen. Copywriters hebben geen medische achtergrond, maar wel uitgebreide ervaring opgebouwd bij Medical Digitals met contentcreatie voor de doelgroepen HCPs en patiënten. Zij werken vaak samen met de medical writer. Het belang van een copywriter is om de door een medical writer ontwikkelde tekst nog beter leesbaar en aantrekkelijker te maken. Dit doet hij of zij door het aanpassen van de tone of voice, de lengte, het aanbrengen van tussenkopjes en een logische flow. Hij of zij heeft veel aandacht voor de tekstuele details. Een copywriter gaat op zoek naar de juiste balans tussen feitelijkheid bronnen en het overbrengen van de commerciële boodschap. 

Waarom Medical Digitals voor medical writing?

Content is key is een veelgehoorde term. Dit geldt ook de pharma en medische sector. Vaak is er bij de medische doelgroepen behoefte aan medische content. Zelf die content ontwikkelen als marketeer is niet eenvoudig. Bij Medical Digitals hebben we meerdere egen medical writers in dienst met verschillende medische achtergronden. Zowel (gespecialiseerde) artsen als biomedische wetenschappers. We kunnen dus content ontwikkelen verschillende indicatiegebieden. Denk hierbij aan oncologie, HIV, dermatologie, Diabetes, Cardiologie, rare-diseases, IBD, pulmonologie en vele andere TAs. 

Daarnaast is de combinatie van medical writing en ervaren copywriters/ contentmarketeers met ervaring in de Life Sciences en Health sector, die de eindredactie doen, zeer effectief. Door de jaren heen is veel ervaring opgedaan met medical writing. Wij weten wat wel en wat niet werkt. Hierdoor kunnen wij onze klanten goed begeleiden in dit process. Wij vertellen je graag meer over de mogelijkheden.

Onze werkwijze

Normaal gesproken wordt, voorafgaand aan contentcreatie, een content strategie ontwikkeld door een strateeg van Medical Digitals. In een strategie wordt de doelgroep onderzocht en er worden persona’s gemaakt. Er wordt gekeken naar de informatiebehoefte, de beschikbare content en de nog te ontwikkelen content. De stijl en tone of voice worden beschreven. Vervolgens wordt er per contentitem een schrijfplan ontwikkeld dat de insteek beschrijft, de opbouw en de inhoud. Na goedkeuring van het schrijfplan wordt, op basis van het specialisme, de juiste medical writer geselecteerd en start het schrijfproces. Na het schrijven vindt intern de eindredactie plaats door een contentmarketeer of copywriter. Daarna wordt het contentitem ter goedkeuring voorgelegd aan de klant. Onze mensen hebben een Veeva Vault PromoMats cursus gevolgd en kunnen de content rechtstreeks in de goedkeuringsflow plaatsen. Na goedkeuring kan de content ook online worden geplaatst en op verschillende kanalen worden gedeeld.

Ons team bestaat uit gecertificeerde inbound marketing specialisten. Wij zijn gespecialiseerd in digital marketing voor Pharma & Health. Wij hebben jarenlange ervaring in het bedenken van strategieën. Deze vertalen wij naar aansprekende, resultaatgerichte campagnes.

Meer weten over medical writing? Stuur ons een bericht via het onderstaande formulier of bel ons op +31(0)20-3080208!


image image image