Insights

Drie tips bij het formuleren van patiëntendoelgroepen voor een socialmediacampagne

Er zijn veel verschillende aandoeningen, en dus veel verschillende patiënten. De ene patiëntendoelgroep is de andere niet. Daarom is het belangrijk om dit voor aanvang van een campagne goed te beschrijven en voor ogen te hebben. In deze blog delen we drie tips bij het formuleren van doelgroepen voor je socialmedia(-advertising)campagne.

Verdeel de doelgroep in verschillende segmentatiedoelgroepen

Vaak wordt een patiëntendoelgroep gezien als één grote groep mensen met dezelfde aandoening. Ergens is dit natuurlijk ook zo, maar wat zijn de verschillen tussen de patiënten in die grote groep? Denk bijvoorbeeld aan mensen die jong zijn, en misschien weinig tot geen last hebben van hun aandoening. Of juist aan de patiënten die wat ouder zijn, en er dagelijks mee te maken hebben. Beide groepen hebben behoefte aan andere content, terwijl ze wel samen binnen die overkoepelende doelgroep vallen. Daarnaast is het mogelijk dat bepaalde segmentatiedoelgroepen beter via het ene kanaal te bereiken zijn dan de andere groep, en kan de effectieve frequentie voor de posts verschillen.

Bij het formuleren van doelgroepen voor een socialmediacampagne is het essentieel om te weten hoeveel patiënten uit de doelgroep(en) actief zijn op social media. Dit vormt de basis voor het maken van meetbare doelstellingen. Je kunt de grootte van de (segmentatie)doelgroep (ofwel: het potentiële bereik) op Facebook en Instagram bijvoorbeeld inzien via de Ads Manager van Facebook.

Geef elke sub-doelgroep een waarde

Als je doelgroep is verdeeld in verschillende sub-doelgroepen, is het slim om deze te sorteren op waarde. Welke groep is het belangrijkst voor de campagne? Welke doelgroep is bijvoorbeeld offline lastig te bereiken, en biedt kans om online wel mee in contact te komen? En over welke doelgroep is al veel bekend en sta je al in contact? Die doelgroep heeft misschien minder aandacht nodig dan de andere groepen. De verschillende waarden van de sub-doelgroepen geven de mogelijkheid om je contentverdeling goed in te richten, frequenties te baseren en budgetten te verdelen als je social advertising wilt inzetten.

Creëer persona’s

Bij het creëren van content, vormgeven van social kanalen, bepalen van de frequentie, etcetera, is het handig om je doelgroep wat meer tot leven te brengen. Dit kan je bijvoorbeeld doen door het opstellen van één of meerdere buyer persona’s. Een buyer persona is een stereotypische beschrijving van de ideale klant(groepen) en geeft inzicht in de wensen en behoeften van de doelgroep. Een buyer persona verpersoonlijkt de patiëntendoelgroep en kan worden opgesteld op basis van bijvoorbeeld leeftijd, woonplaats, inkomen, hobby’s of interesses.

Lees meer over het online bereiken van patiënten

Patiëntencommunity op social media: drie voor- en nadelen

LEES MEER
image image image